KRUSZARNIA NA CO DZIEŃ

WESELA

KONFERENCJE, IMPREZY FIRMOWE, PAKIETY INTEGRACYJNE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Nazwa operacji: DOM SPOTKAŃ STARA KRUSZARNIA

Planowane efekty operacji: utworzenie miejsc pracy, podjęcie działalności gospodarczej, pozyskanie osób korzystających ze wspartych usług i infrastruktury również z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej (ze wskaźnika produktu, np. podjęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsc pracy).Cel operacji: podjęcie działalności gospodarczej i stworzenie miejsc pracy w gminie, generowanie dochodu beneficjenta, promowanie regionu na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju, ściąganie turystów oraz zatrzymanie ich na dłużej w gminie dzięki bliskości Kopalni Złota. Oferowanie najwyższej jakości obsługi dla wymagających klientów przyzwyczajonych do dużych miast.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.